Sobierajski


Idź do treści

Menu główne:


ankieta
Ankieta zawiera prawie czterdzieści pytań do dizajnera.

Analiza jego odpowiedzi pozwala okreslić:

- realne (a nie deklaratywne) doświadczenie dizajnera we współpracy z przemysłem
- sposób w jaki traktuje relacje dizajner - inwestor
- czy dizajner rozumie ekonomikę procesu wdrożeniowego
- kompetencje zawodowe dizajnera w kontekście projektowania przemysłowego
- przygotowanie praktyczne do współpracy z inżynierami - konstruktorami
- wiedzę dizajnera z zakresu norm, materiałoznawstwa i technologii
- przestrzeganie polityki poufności przez dizajnera

Jest to unikatowa metoda analizy nie stosowana dotychczas na polskim rynku.

Ankieta została opracowana podczas czterech lat pracy z dokumentacjiami tworzonymi przez dizajnerów podczas projektów i wdrożeń do produkcji seryjnej różnych produktów dla przemysłu oraz analizy przyczyn powstawania błędów i konfliktów w procesach projektowo-wdrożeniowych.

Analizowano projekty i wdrożenia dla branży motoryzacyjnej, medycznej, oświetleniowej, meblarskiej, oraz obudów wytwarzanych metodą wtrysku wysokociśnieniowego.

Większość błędów w relacji inwestor - dizajner da się wyeliminować jeszcze przed podpisaniem umowy.
Ta ankieta, w miarę precyzyjnie diagnozuje pola możliwych, przyszłych nieporozumień i konfliktów.


powrót >


Powrót do treści | Wróć do menu głównego